ОЦІНКА ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТАНУЕкспертиза (аудит) протипожежного стану – визначення стану пожежної безпеки на об’єкті обстеження.

Відповідно до ст. 57 Кодексу цивільного захисту України початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику – також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

В ході проведення експертної оцінки протипожежного стану об’єкту визначається:

 • відповідність приміщень, будівель, споруд і їх територій, технологічних процесів виробництва і тому подібне нормам пожежної безпеки;
 • достатність і відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення;
 • створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожежі у разі її виникнення.

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для:

 • отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;
 • визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;
 • захисту підприємців від неправомірних дій пожежного інспектора;
 • визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

Також група спеціалістів проводять експертизу проектної документації з питань пожежної безпеки

Експертиза проектної документації на відповідність вимогам пожежної безпеки здійснюється з метою виявлення відхилень від вимог норм пожежної безпеки.

Експертиза включає аналіз наступних аспектів:

 • Генеральний план і транспорт: протипожежні розриви з сусідніми будівлями і порудами, протипожежні проїзди, можливість доступу пожежників в приміщення з допомогою автосходів і кімнатних підйомників.
 • Об’ємно-планувальні рішення: площі пожежних відсіків, відповідність шляхів евакуації, забезпечення вимоги до внутрішніх технологічних сходів, необхідність облаштування тамбур-шлюзов 1-го типу з підпором повітря при пожежі, необхідність захисту отворів протипожежними дверима, люками, воротами, облаштування протидимних систем, облаштування ліфтів і вантажних підйомників тамбур-шлюзами, відповідність прийнятих конструкцій мірі вогнестійкості.
 • Визначення типу систем пожежогасіння, пожежної сигналізації.
 • Необхідність облаштування системи протипожежного водопроводу.
 • Визначення міри і типу захисту будівельних конструкцій від пожежі.

За результатами проведення експертизи проектної і будівельної документації Ви отримуєте технічний звіт, в якому перераховані:

 • Виявлені в проектній документації порушення вимог пожежної безпеки.
 • Пропозиції і рекомендації по коригуванню проектної документації, можливі проектні рішення.

Проектна документація, розглянута експертами нашої компанії, проходить без зауважень (у частини пожежної безпеки) узгодження в державній експертизі, міжвідомчих комісіях (МВК), державному пожежному нагляді.

Експертизу виконує група фахівців з багаторічним досвідом роботи в нормативних відділах державного пожежного нагляду.