Виконання робіт з вогнезахисту (вогнезахисне просочування, вогнезахисне оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення )

Вогнезахист – зниження показників пожежної небезпечності матеріалу або підвищення вогнестійкості конструкцій чи виробу. 


Фахівці компанії "ПП МАКРОС-ІФ" володіють всім необхідним обладнанням та підтвердженими кваліфікаціями для швидкого і надійного надання послуг. 

  Вогнезахист будівельних конструкцій можна розподілити на наступні типи:

 • Вогнезахисне просочування — обробляння поверхні горючого матеріалу просочувальною вогнезахисною речовиною задля його вогнезахисту.
 • Застосовується для об’єктів вогнезахисту, виготовлених з пористих матеріалів (деревина, тканина, папір тощо).
 • При просочуванні використовують вогнезахисні засоби, які проникають (просочуються) в об’єкт вогнезахисту.
 • Результатами вогнезахисного просочування є переведення тканин та паперу до групи займистості В1 (важко займистий матеріал), очерету – до групи горючості Г1 (низької горючості), деревини – до 1 (першої) групи вогнезахисної ефективності та індексу поширення полум’я вогнезахищеної деревини І = 0 (не поширює полум’я поверхнею).
 • Поверхневе вогнезахисне обробляння — вогнезахисне обробляння, при якому на поверхні об’єкта вогнезахисту утворюється вогнезахисне покриття.
 • Застосовується для вогнезахисту матеріалів (конструкцій, виробів), вироблених з деревини, металу, залізобетону, матеріалів рослинного походження, електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і споруд.
 • Вогнезахисні засоби наносяться (закріплюються) методом фарбування (вогнезахисні фарби, лаки), штукатурення, обмотування (рулонні вогнезахисні засоби), облицювання тощо. Ці способи дозволяють значно підвищити мінімальну межу вогнестійкості будівельної конструкції.
 • Наприклад, металеві конструкції втрачають в умовах пожежі несучу здатність через велику теплопровідність та швидке прогрівання. Для їх захисту використовують пофарбування фарбами, що збільшуються в об’ємі з утворенням пористих захисних прошарків та надають металевій конструкції високу теплоізоляційну властивість.
 • Цей метод вогнезахисту металевих конструкцій виконується спеціалістами нашого підприємства за допомогою різноманітних вогнезахисних засобів та обладнання, що сертифіковані на території України та дають можливість підвищувати межу їх вогнестійкості до нормативних величин від 0,5 до 3 год.
 • Вогнезахисне заповнення — заповнення проходок технологічних комунікацій через протипожежні перешкоди та огороджувальні конструкції вогнезахисним засобом.
 • Захищаються проходки електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і споруд через протипожежні перешкоди та огороджувальні конструкції з нормованою межею вогнестійкості.
 • Проведення вогнезахисного заповнення дозволяє підвищити мінімальну межу вогнестійкості проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і споруд будівельної конструкції до 180 хвилин.